Välkommen!

Hemsidan håller på att förnyas.

Min tidigare hemsida hittar du här så länge.

Öppna kurser i stenhuggeri hålls varje år.

stenbord2

02
Aktuella tider är: 1 juli - 15 augusti, månd-torsd, kl. 13-17. (kom kl 13.00)
Öppen Dagskurs kl. 13-17. Kostnad: 800 kr/person (efter tredje dagen 200kr/dag)
Om du vill veta mer ring mig, Linus, på tel: 0498-26 45 26, säkrast vard. mellan 08.30 och 10.00.
Eller skicka e-post: linusalfredsson@telia.com